گروه تخصصــی و مهندســـی NSG
هوازای بتن

هوازاي بتن 

   این ماده افزودنی به منظور ایجاد حبابهای ریز و همگن هوا (با قطر 10 الی 100 میکرون) در حین اختلاط بتن به آن اضافه شده تا علاوه بر بهبود کارایی و قوام بتن، سبب پایایی و دوام آن در برابر تخریب ناشی از چرخه های متناوب یخزدگی و ذوب گردد. همچنین این ماده با تاثیر گذاری بر نیروهای کشش سطحی آب، سبب تشکیل ساختاری پایدار و همگن از حباب های هوا در بتن و ملات شده و خواص رئولوژیک بتن تازه از قبیل کارایی، تراکم و چسبندگی را بهبود می بخشد.

 

 

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای سرد و مناطق سردسیری
ساخت بتن های مقاوم در برابر چرخه یخ زدن و آب شدن مانند سردخانه
اجرای جداول، بزرگراه ها، پستهای برق، سدها و مخازن بتنی
ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
اجرای بتن در معرض نفوذ املاح و مواد شيميايي
 

 

مــزايا:

بهبود پایایی بتن سخت شده در برابر تغییرات دمایی
اصلاح ویژگی های بتن تازه مانند کارپذیری و قوام
افزایش چسبندگی، جلوگیری از جداشدگي و آب انداختگی بتن
كاهش آب مصرفي و افزایش تراکم بتن
كاهش نفوذ پذيري بتن در مقابل آب و املاح شيميايي

 

 

روش و ميزان مصرف:

هوازای بتن را می بایست به آب مصرفي بتن اضافه نمود و به مدت حداقل 3 دقیقه مخلوط کرد. ميزان دقيق مصرف این محصول بر حسب نوع، عیار، ميزان نرمي سيمان، میزان و دانه بندی سنگدانه و همچنین نسبت آب به سیمان با انجام آزمايشهاي كارگاهی تعيين مي شود که در محدوده 1/0 الی 6/0 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

تـوجــه 1:  سرعت و نحوه اختلاط بر حسب نوع و شرایط میکسر و حجم بتن بر میزان هوازایی بتن تاثیر مستقیم دارد. با افزایش سرعت و حجم پیمانه می توان مقدار هوای ایجاد شده بتن را بیشتر کرد.

تـوجــه 2:  از آنجا که استفاده از مواد هوازای بتن باعث افزایش تخلخل خمیر سیمان و در نتیجه کاهش مقاومت بتن میگردد، می توان با استفاده از افزودنیهای کاهنده آب و کاهش آب مصرفی در طرح اختلاط این نقص را جبران نمود. توصیه می گردد به منظور حصول اطمینان از سازگاری هوازا با مواد فوق کاهنده و یا سایر افزودنیهای بتن، با بخش فنی شرکت مشورت و هماهنگی شود.